Prezentacja działalności i wyników po II kwartale 2020

19.08.2020

Informujemy, iż w dniu 18 sierpnia 2020 r. Spółka opublikowała prezentację przedstawiającą działalność i wyniki po II kwartale 2020. Prezentację znajdziecie Państwo tutaj. Czytaj więcej >

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO W OPARCIU O ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POIR/HSJ/2020 Z DNIA 22.07.2020

14.08.2020

Informujemy, że w ramach postępowania o udzielnie zamówienia dotyczącego wykonania audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego oraz sporządzenie sprawozdania z audytu, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Audim – Andrzej Dwórnik, ul. Działkowa 26/8, 50-538 Wrocław, 2 400,00 PLN netto. Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do dalszej współpracy. Czytaj więcej >

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POIR/HSJ/2020 NA WYKONANIE USŁUGI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO POIR.01.02.00-00-0207/17

22.07.2020

W związku z realizacją projektu badawczo – rozwojowego pt. „Innowacyjna technologia produkcji stali o bardzo wysokiej czystości metalurgicznej do najbardziej odpowiedzialnych zastosować w przemyśle motoryzacyjnym”  w ramach Programu INNOSTAL, Działanie 1.2 POIR "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.  ogłaszamy zapytanie ofertowe na wykonanie usługi audytu zewnętrznego… Czytaj więcej >