KALENDARIUM INWESTORA
Skonsolidowane i jednostkowe raporty kwartalne Data
Raport roczny za 2018 r. 28.02.2019
Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. 30.04.2019
Raport półroczny za I półrocze 2019 r. 14.08.2019
Raport kwartalny za III kwartał 2019 r. 31.10.2019